ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักบำรุงทาง ดำเนินโครงการงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วง กม.ที่ 58+675 ถึง กม.ที่ 58+900 เสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณ 34.416 ล้านบาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงทางโค้งจุดเสี่ยง ทช. จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนผิวจราจรจากผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 8 เมตร เพิ่มความทนทานและขยายไหล่ทางช่วงโค้งขึ้นเนินออกอีก 2-4 เมตร เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

รวมถึงได้ทำการป้องกันแนวดินสไลด์ งานติดตั้งตาข่ายกันหินร่วงบนถนน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ธรรมชาติ เนื่องจากอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน

นอกจากนี้ในส่วนของงานผิวทาง ได้ทำแถบสีแดงวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้งราวกันอันตราย และหมุดลูกแก้ว 360 องศาไฟกะพริบแสงอาทิตย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ในภาคตะวันออกได้อีกทางหนึ่งด้วย

By admin