ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ขณะนี้สำนักก่อสร้างสะพาน ได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี แล้ว และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 67 โดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 210 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานทั้งสองฝั่ง รวมระยะทาง 2.450 กมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดแนวเส้นทางโครงการ

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสองฝั่งแม่น้ำบริเวณ ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง และ ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล ปัจจุบันการเดินทางข้ามฝั่งแม่น้ำลำเซบกต้องใช้สะพานข้างเคียงในบริเวณต้นน้ำที่ ต.บ้านท่าบ่อแบง และบริเวณท้ายน้ำที่ ต.บ้านท่าศิลา ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันถึง 16 กมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านท่าเมืองและบ้านตระการ ซึ่งเป็นช่วงกลางน้ำต้องใช้เวลาในการสัญจรไป-มาเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เมื่อก่อสร้างสะพานในบริเวณดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยลดระยะเวลาและร่นระยะทางกว่า 10 กม. เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรให้กับประชาชน และเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

By admin