สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดให้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่งแบบตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับให้นายทะเบียนกลางทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมใหญ่ นั้น

ส.บอล แจ้งชื่อสมาชิกมีสิทธิ์ออกเสียง เลือกนายกบอลไทย คำพูดจาก ออนไลน์ สล็อต

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมฯ จึงได้ส่งแบบตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง ให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย และแจ้งให้สโมสรสมาชิกทราบ โดยรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียง เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

By admin